Стоки и услуги на изплащане

Уважаеми клиенти,

 

Еленагаз  Ви предлага възможността да закупите стоки и услуги на кредит чрез :  ТиБиАй стоков кредит       Уникредит файненсинг         Джет кредит.

Сумите се отпускат за покупка на стоки с цена от 150 до 10 000 лв. Необходимо е само да носите лична карта и да подадете исканата информация на нашите консултанти на място в магазинната мрежа на Еленагаз.

Само в рамките на 20 минути получавате отговор и можете да получите желаната от вас стока или услуга .

От услугата могат да се възползват физически и юридически лица, пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци с регулярни доходи. 

Кандидатстване за стоков кредит от Еленагаз

Условия за кандидатстване за целево финансиране на покупки към „Ти Би Ай Кредит” ЕАД 

1.  Изисквания: 

 • За целево финансиране могат да кандидатстват всички пълнолетни български граждани или постоянно пребиваващи чужденци, притежаващи ЕГН като физически лица, а също и юридически лица и ЕТ.
 • Необходимо е само да имат постоянни доходи.

2. Условия на кредита:

 • минимална стойност за финансиране 150 лв.
 • срок на погасяване – до 36 месеца;
 • със или без първоначална вноска;
 • на равни месечни вноски;

3 . Необходими документи и данни за кандидатстване на физически лица:

 • Данни от личната карта на Клиента.
 • Искане за финансиране /попълва се от консултант в магазина/;
 • Клиентът посочва Лице за контакт (лицето за контакт не е поръчител), за предпочитане, от същото домакинство или близък роднина, приятел, колега, като на лицето за контакт са необходими трите имена, вид свързаност с кандидата и телефон за връзка.

4. Необходими документи за кандидатстване на юридически лица и ЕТ:

 • Копие от Удостоверение за регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията;
 • Копие от двете страни на личната карта на собственика /управителя/ или на упълномощено за целта лице;
 • Нотариално заверено пълномощно /само в случаите на кандидатстване чрез пълномощник/. В пълномощното трябва изрично да е посочено „ Да послужи пред TBI Credit за сключване на договор за целево финансиране”
 • Искане за финансиране попълва се от консултант в магазина/;
 • Всички копия трябва да са заверени с текст" Вярно с оригинала" и с подпис на Клиента, а когато Клиентите са търговски дружества - и с печат на Клиента.

5. Лихвени проценти на оскъпяване за съответните периоди: 

Всички схеми са за погасяване при равни месечни вноски и без първоначална вноска. Клиентите имат право на предсрочно погасяване без да дължат наказателна лихва.

В статията са иползвани "Общите условия за кредитиране на Ти Би Ай Банк", които в общи линии са аналогични и за другите лизингови партньори.