Достъп до лични данни

Ако клиентът не е регистриран, все още може да има данни за този имейл в нашата база данни. Тук ще видите наличната информация, която можем да извлечем от поръчките.

Вашият Email Адрес

Как работи?

Ще получите email с линк, след натискането на който ще получите цялатая информация, която съхраняваме за Вас. Линкът ще е активен за 5 часа.