Информация за узаконяване на автомобилните газови уредби

❗️Всеки автомобил, на който е монтирана газова система след септември 2014 (тогава влиза в сила новата наредба Н32) трябва да мине първоначална проверка в специализиран пункт.

❗️Срокът за първоначална проверка е ПРЕДИ следващия годишен технически преглед. Давам пример-Новозакупен НОВ автомобил, на който му е монтирана веднага газова система- автомобилът трябва да мине през първоначална проверка до 3 години след дата на монтажа, тъй като тогава му е следващия ГТП.

❗️Ако автомобилът е минал ГТП ноември и автомобилът минава всяка година ГТП, а газовата система е монтирана сега, февруари- срокът за преминаване на първоначална проверка е ноември 2020.

❗️За автомобили, с монтирани газови ситеми ПРЕДИ септември 2014 И ВПИСАНИ в удостоверението за годишен технически преглед, ПЪРВОНАЧАЛНА проверка НЕ се прави.

❗️За тях обаче НЯМА срок за смяна на талона.❗️

❗️Смяната на талона в КАТ на автомобил с монтирана АГУ след 2014 год трябва да се извърши до 3 години СЛЕД първоначална проверка.

❗️Първоначалната проверка представлява именно идентификацията и установяването на съответствия по отношение на евростандарти и изисквания.

❗️КАТ НЯМАТ тези правомощия и техническа компетентност.

❗️Първоначалната проверка е процедурата, при която официално се вписва в регисъра на Автомобилна регистрация чрез системата на Демакс всеки един автомобил, конвертиран на газ. Проверката се извършва от двама специалсти –инженери, оторизирани за тази дейност.

❌Терминът ПАСПОРТ на АГУ не съществува от 2014 година.

✅Има протокол за монтаж по образец, издаван от сервиза, извършил монтажа.

КАТ само регистрират събитие , като го вписват в талона .

❗️За тях е необходимо единствено копие от документа за първоначална проверка. (За автомобилите преди 2014 – удостоверение от ГТП с вписани данни за АГУ)

Инж. Георги Илиев

Управител „ BRC Bulgaria” ООД

Зам. Председател на Асоциация на българските автогаз сервизи София , 19.февруари 2020


Пълен списък на пунктовете, където може да преминете на първоначален преглед на АГУ